Author Archives: CIU-Gelida

Al·legacions a les ordenances fiscals de Gelida per l’any 2009

Il.lm. Sr.
Francesc Rosell Bascompte, regidor i portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió d’aquest Ajuntament, les dades del qual consten de forma fefaent en aquest consistori
E X P O S O
I.Que el passat 4 de novembre de 2008 el ple d’aquest Ajuntament va aprovar inicialment les modificacions de les Ordenances fiscals pel proper exercici [...]

Moció sobre la commemoració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics

Atès que enguany es compleixen 30 anys des de la recuperació dels ajuntaments democràtics amb el conseqüent exercici ciutadà de les llibertats civils i polítiques  i, molt especialment, amb la nova possibilitat d’exercitar lliurement el dret de sufragi actiu i passiu per primera vegada d’ençà del llarg parèntesi de la dictadura.
Atès que ara fa 30 [...]

Moció sobre el sistema de finançament local

Atès que el finançament dels Ajuntaments de Catalunya és clarament insuficient per tal de poder assumir tots els seus serveis i competències i que és urgent un reforma del sistema de finançament local per tal de resoldre aquestes deficiències.
Atès que en aquests moments s’està promovent una reforma del sistema de finançament local.
Atès que també s’està [...]

Moció relativa a la participació ens locals els ingressos estatals

Atesa la crònica manca de concreció del procés de descentralització i de definició dels serveis a prestar pels tres nivells de l’Administració pública: central, autonòmica i local que ha penalitzat als governs locals, els quals s’han vist obligats a consolidar un ampli ventall d’activitats i serveis a la ciutadania sense el recolzament econòmic necessari per [...]

Moció per al rescat selectiu de peatges

La supressió dels peatges és una de les reivindicacions que es vénen fent des de ja fa temps.
Actualment podríem dir que hi ha dues fonts a través de les quals es podria realitzar el rescat de peatges:
1. La Llei de Pressupostos generals de l’Estat del 2007 va incorporar una disposició addicional que preveia la revisió [...]

Moció per a la instal·lació d’un pal amb la bandera de Catalunya al Castell de Gelida

En un moment en què molts ciutadans d’aquest país senten la necessitat de manifestar públicament la seva catalanitat, com a conseqüència de les agressions que rep la nostra nació, seria bo que des de les institucions catalanes s’adoptessin iniciatives que, juntament amb aquelles que puguin néixer de la mateixa societat civil, contribuïssin a expressar el sentiment i l’orgull d’ésser català.
 
A [...]

Sabies que… (abril 2009)

Sabies que… El govern socialista a l’ajuntament porta demanats en l’actual mandat i en concepte de crèdits a llarg termini i pòlisses de tresoreria, més de 1.350.000 € fent que el deute viu de l’ajuntament sigui ja superior als 4 milions d’euros, això fa que avui dia, Gelida sigui el municipi de la comarca més [...]

Sabies que… (gener 2009)

Sabies que… El govern municipal socialista encarà el problema de la manca de places de llar d’infants a Gelida, o bé amb ignorància o bé amb indiferència. Sigui com sigui, aquest desconeixement o desinterès per la problemàtica de les llars d’infants, ens ha portat a que avui dia, sigui totalment inviable disposar d’una nova llar [...]

Sabies que… (maig 2008)

Sabies que… El govern socialista no sap què fer? Desprès d’un any de govern socialista, el projecte Centre Urbà no està finalitzat, el Parc Central ha estat totalment aturat, i la nova revisió del Planejament de Gelida no avança de cap de les maneres. I tot degut a la manca d’iniciativa i de capacitat de [...]

Sabies que… (gener 2008)

Sabies que … Malgrat la carta que el Sr. Alcalde va adreçar abans de Nadal a tot el poble, on es comunicaven les normes que regirien a partir del 27 de desembre el funcionament del carrer Major i les hores de trànsit i de càrrega i descàrrega permeses. Encara avui dia, la manca de compliment [...]

Sabies que… (juliol 2008)

Sabies que… Un cop finalitzades les activitats del curs escolar i de l’Estiuviu, l’Ajuntament té previst retirar el fanal del CEIP Montcau per col·locar-lo a la Plaça de l’Església, ignorant les peticions efectuades des del claustre de professors, l’AMPA, l’alumnat del Montcau i molts gelidencs i gelidenques en el sentit de mantenir-lo a la seva [...]