Cervesa per a llimacs

No tots els cultius són igual de sensibles als llimacs. Alguns en són inmunes, altres en resulten molt rarament afectats, en canvi n’hi ha que en són el plat preferit. Un d’aquests és la maduixa. 
Hi ha diferents sistemes per frenar els llimacs, i sovint també els cargols. Les cendres, les closques d’ou trencades, el sulfat de ferro, la cervesa… El més eficaç de tots és un producte químic que es compon de Metaldehid, un potent molusquicida. Si no se l’enduen les formigues, cosa que passa sovint, és una barrera infranquejable. Ara bé, té el seus riscos per a la salut, sobretot per nens i animals domèstics, que poden ingerir els grànuls de colors. El sulfat de ferro, també, tot i ser considerat menys perjdicial pel medi ambient, és igualment perillós per a persones i animals domèstics, ja sigui per ingestió, per inhalació, com per contacte amb zones sensibles de la pell.

El que hem fet aquest any ha estat construïr una barrera d’aigua tot al voltant del camp de maduixeres, i posar gotets de cervesa dins, per anar capturant els llimacs que havíen quedat. Els llimacs, a diferència dels cargols, s’enterren de dia, i no es poden retirar manualment. La cervesa, per sort, els agrada, i quan van a beure-la, queden atrapats.