Nova etapa a Innovi amb Jaume Gramona

Després de ser promogut per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès com a una “forma de potenciar el R+D en el sector vitivinícola de manera col·laborativa entre les empreses del sector i des de les necessitats reals que aquestes necessiten”, el clúster vitivinícola de Catalunya INNOVI entra en una nova etapa. En la darrera assemblea, celebrada el dia 16 d’abril, el president d’INNOVI i alcalde de Vilafranca, Pere Regull, va manifestar la seva voluntat de que fos el sector privat el que assumís la direcció de l’entitat, una vegada l’administració ja havia complert la tasca d’engegar i tutelar el projecte, i ara havia de passar a fer l’acompanyament i suport. Així, seguint aquest criteri, per a aquesta nova etapa s’han renovat tots els càrrecs en una candidatura promoguda per Jaume Gramona (Caves Gramona) com a nou president, Josep Maria Albet (Albet i Noya) com a vicepresident, Lourdes Jané (Fundació Universitat Rovira i Virgili) com a secretària, Miquel Rius (Rius i Rius) com a tresorer i Vicenç Sagalés (Grup Codorníu), Robert Altisén (Juvé y Camps), Josep Pinyol (Celler Josep Pinyol) i Joan Manel Monfort (Ajuntament de Vilafranca del Penedès) com a vocals. Aquesta nova junta va ser presentada i aprovada per tots els socis a l’Assemblea General d’Innovi, del dia 16 d’abril a la seva seu social al Centre Àgora de Vilafranca del Penedès. En aquesta assemblea es va procedir a aprovar la nova línia a seguir, per donar d’alta els nous socis, alhora que es va agrair a la junta anterior, presidida per l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, la seva “obstinació i el treball realitzat”.
    La nova junta, sota la oresidència de Jaume Gramona, “neix amb els objectius de potenciar l’INNOVI, com el clúster vitivinícola de tot el sector a Catalunya i la transversalitat en els projectes a desenvolupar: des de la terra i la vinya, a la qualitat del producte, passant per les noves formes de distribució/comercialització i les tendències del consumidor, amb l’èmfasi posada en la rendibilitat i la sostenibilitat empresarial”. Es busca la internalització del clúster amb la finalitat de cercar les experiències i els experts que, en els àmbits empresarials a desenvolupar, puguin aportar sinèrgies. De la mateixa manera, s’aposta per la integració en el clúster a totes aquelles empreses que, des de la responsabilitat participativa, tinguin una visió global de les necessitats i desitgin buscar solucions, de manera conjunta, per als reptes del sector vitivinícola i de les seves empreses en particular. En definitiva, es vol consolidar l’INNOVI com el clúster català vitivinícola on els seus socis puguin dur a terme projectes, sobre la base de les necessitats plantejades en els diferents àmbits del seu desenvolupament estratègic empresarial, i trobar solucions a través de la posada en marxa d’un I +D col·laboratiu.