L’Ajuntament de Sant Sadurní aprova una modificació de crèdit de 746.000 euros


L’Ajuntament de Sant Sadurní va tancar l’exercici de 2011 amb un romanent positiu de 287.689 euros. A més, l’equip de govern va presentar una modificació de crèdit de 746.964 euros, que també va ser aprovada. El plenari va aprovar els comptes en una sessió extraordinària que es va celebrar el passat divendres al migdia, davant la imminent aplicació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.