Més sou per la Galindo!

A Salou, ja s’han acomiadat de la nova cap de recursos humans de l’Ajuntament de Calafell. En Jordi Blasi ho ha fet amb la seva particular ironia. La noia s’ha acomiadat amb un mail, que no es pot publicar, i li han donat la benvinguda amb un altre mail, que tampoc es pot publicar. No obstant, tampoc diu res d’extraordinari cap dels dos mails. De fet, el mail que s’ha enviat a Calafell, dins de l’Ajuntament, diu amb àmplia formació que
l’avala, i, experiència en funció pública i laboral
“.

Al ple, hem sabut que la Cristina és funcionària des del 2001 a l’Ajuntament de Salou. La pròpia regidora Montse López ens ho ha dit. A més, ha afegit que és amiga de la Mar des del 2009. Home, això ja ho sabíem, ja que és la data en què va entrar la Mar a Salou, després de la moció de censura que va propiciar el seu marit. No obstant, ens hem adonat que aquesta informació modifica una de les què ja hem donat, el seu sou. Si la Cristina és funcionària des del 2001, vol dir que fa 11 anys que ho és i, per tant, fa més de 3 triennis que ho és. Això modifica el sou que vam donar:

CATEGORÍA A2: 11.507,76€
COMPLEMENTO DE DESTINO 26: 8.378,40
COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 32.252,28€
TRIENIOS: 417,24€ (x 3 triennis en l’administració) = 1.251,72€
+ PAGAS EXTRA y TRENIOS PAGAS: 1.449,46€
TOTAL: 54.839,62€

No és molt, però tot suma! 
Benvinguda!