Actuació discreta

Aquesta imatge és de fa un parell de mesos. Es tracta de la pila de terra que hi havia en el solar que resta per edificar a l’illa de l’antic Restaurant “La Cucaracha”, a l’Estany. Els veïns fa uns anys que suporten l’acumulació de terres de les diverses obres que s’han fet al barri de la Platja, especialment, el Passeig Marítim i el Passatge Sant Antoni.

El què havia de ser un abocament temporal, s’havia convertit en un abocador permanent. Tota mena de runa hi anava a parar, provocant l’aparició de rates i ratolins, fins i tot. I, a més, el soroll de les màquines era insuportable. Els veïns ens van fer arribar la queixa i ho vam dir en una comissió informativa d’Obres Públiques.

Després d’això, la retirada de runes ha estat important, però encara no és complerta. Hem tornat a demanar, aquest cop en el ple, que s’actuï en el solar i s’acabi de netejar. Aquesta muntanya de sorra encara molesta el veïnat i la maquinària que hi treballa segueix provocant molèsties.

Esperem que l’actuació sigui tant àgil com l’anterior i en breu puguem donar el problema per tancat! Una família sencera està patint diàriament la muntanya de sorra i no pot sortir de casa.