Demà a les 19h concentració davant de l’ajuntament…

MANIFEST ATUREM LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA L’ESCOLA
EN CATALÀ
Manifest per ser llegit a les concentracions d’Escola en Català el proper 28 d’abril,
convocades per aturar la sentència del Tribunal Suprem contra el català com la
llengua vehicular de l’escola catalana
El català ha estat una llengua perseguida en nombrosos períodes de la nostra història. Tot
i així la voluntat i perseverança de generacions i generacions de catalans i catalanes han
fet perviure una llengua mil·lenària com la nostra.
En els darrers anys, una de les eines que ha permès recuperar al català el seu prestigi i
el seu ús social i cultural ha estat el sistema d’immersió lingüística, un model que al llarg
de tres dècades ha rebut el reconeixement internacional de la UNESCO i l’aval de la Unió
Europea, entre altres organismes. Aquest model és una peça bàsica i irrenunciable per a
la recuperació de la llengua catalana i per al manteniment de la cohesió social.
Una vegada més, forces polítiques i judicials de l’estat espanyol ataquen i sentencien el
català i el sistema d’immersió lingüística. Les sentències judicials per imposar el castellà
en l’ensenyament, igual com es va fer durant la dictadura franquista, tenen com a objectiu
destruir la llengua catalana, el principal fonament de la nació catalana.
Pretenen trencar el consens social creat al voltant de la nostra llengua pròpia, acabar amb
el model lingüístic escolar, judicialitzar la política lingüística i marginar el català com a
llengua vehicular comuna i de relació del sistema educatiu.
Per la dignitat de la nostra nació , de la nostra llengua, de la nostra memòria, avui ens
manifestem amb contundència, i diem ben alt i ben clar que:
1. Exigim que s’aturin les sentències judicials contra el català com la
llengua vehicular de l’escola catalana, perquè no les acatarem.
2. Exigim al Parlament de Catalunya que blindi per Llei el català com a única
llengua vehicular de l’ensenyament,
aprovant la proposició de Llei
presentada per l’Associació Escola en català que ja ha rebut el suport de desenes
de milers de signatures.
3. Constatem que la dominació política d’Espanya envers Catalunya i els Països
Catalans té per objectiu acabar amb la llengua i la nació catalanes. Demanem, en
conseqüència, al poble de Catalunya i al Parlament de Catalunya que iniciem ja
la transició a la independència nacional, per proclamar la independència el
més aviat possible i poder normalitzar definitivament la llengua i la cultura
catalanes.
Visca la llengua catalana, Visca l’Escola en Català!