LEQTOR: FINAL D’UN CAPÍTOL

ACTUALITAT
VLLG? / LLIBRE ELECTRÒNIC
Primera víctima de l’era del llibre digital a Catalunya. La llibreria digital Leqtor tanca el seu portal i l’activitat. L’empresa que la gestionava, 36LBooks, ha presentat un concurs de creditors per la baixa demanda del mercat que també és conseqüència de la poca oferta de continguts i la manca de visibilitat, segons han declarat els seus gestors. 

La llibreria va néixer el 2009, participada per Abacus, Vicens Vives, Cultura 03 i un grup d’accionistes més petits. El portal oferia una edició digital, tant en castellà com en català, les novetats editorials i el que s’editava en aquest format i havia creat una comunitat de lectors. 

El llibre digital avança amb petites passes a Catalunya i avui representa només l’1% de les vendes de llibres. Ara per ara, el llibre en el seu format tradicional, guanya molts punts davant del format digital.

Font: Diari Ara / ACN Barcelona 
Article/post 646 – J.M. Solé – Vols llegir? – Ràdio Nova