Els visitants d’Enoturisme Penedès creixen un 7,3%

En un comunicat on no es fa referència al fet que el Penedès ha cedit a Xérès la primera plaça pel que fa a les principals destinacions enoturístiques espanyoles, aquesta tarda Enoturisme Penedès ha anunciat la seva consolidació “com una de les destinacions preferides pels enoturistes, amb un important increment del 7,3% de visitants respecte l’any anterior i compartint lideratge a l’estat espanyol amb la Ruta del vi del Marco de Jerez, convertint-se de mica en mica en un important motor de desenvolupament turístic pel Penedès”. Respecte els períodes de l’any en què el Penedès va rebre més enoturistes, es manté la tònica dels altres anys, concentrant la part més important en els mesos de setembre i octubre, coincidint amb l’època de la verema, i el mes de maig (primavera), i essent, un altre any, el gener, el mes que presenta una xifra més baixa d’enoturistes. Aquestes dades s’han fet públiques aquesta setmana, mitjançant l’informe anual elaborat per la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), que sota el nom “Informe de Visitantes a Bodegas Asociadas a Rutas del Vino de España”, reflecteix les xifres sobre l’enoturisme a l’estat espanyol, essent per tant una valuosa font d’informació tant per les rutes com pels cellers, ja que permet detectar variables tant importants com tendències, estacionalitat i evolució d’aquesta activitat. L’informe d’aquest any passat, reflecteix també un augment de visitants en període d’estiu; xifra que confirma per una banda la importància que va prenent, any rere any, l’enoturisme com a opció a l’hora d’organitzar les vacances, o com a complement de viatges realitzats amb altres tipus de motivació, i per altra banda, la desestacionalització de l’activitat enoturística i la contribució a la diversificació de les destinacions turístiques tradicionals. A nivell general, les xifres recollides presenten un creixement mitjà del 6,1% en nombre d’enoturistes a Espanya l’any 2011, amb un total de 1.528.295 enoturistes; un creixement que al Penedès s’eleva fins al 7,3%, superant la mitjana espanyola, per tant, en un 1,2%.