Estimular la lectura, millorar la comunicació: les possibilitats de la lectura fàcilLa conferència “Estimular la lectura, millorar la comunicació: les possibilitats de la lectura fàcil”, a càrrec d’Eugènia Salvador -codirectora de l’Associació Lectura Fàciltindrà lloc el dijous 19 d’abril a les 17:00 hores al Centre de Documentació de Serveis Socials DIXIT. 

Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents o pàgines web elaborats amb especial cura per a ser entesos per persones que tenen dificultats lectores, seguint les directrius internacionals de la Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Institucions (IFLA) quant a llenguatge, contingut i forma. La nostra biblioteca té 84  llibres relacionats amb la lectura fàcil (llibres que contemplen l’aplicació d’aquestes pautes a diferents tipologies de textos): podeu veure’n una mostra fent clic a: lectura fàcil Sant Sadurní d’Anoia.

Inici: 19 d’Abril de 2012 17:00

Detalls del lloc:
DIXIT 
Plaça Pau Vila, 1
08039 Barcelona