Set

Crema el món per una ferida
oberta al sol.
Una llum tènue s’encén,
esperança en tu, fill, filla
que conserves la set de buscar
la veritat que es fa escàpola
en l’eternitat dels sons.
(a la imatge: platja de Sitges, setembre 2011)