Les ciències avançen més del que pensem: L’Home Erectus ja feia ús del foc.

El domini del foc s’avança 300.000 anys

Un dels punts claus en l’evolució de l’ésser humà va ser quan aconseguim dominar el foc. Gràcies a ell no només vam poder cuinar els aliments sinó que a més va afegir un factor de socialització com va ser el reunir-se al voltant del foc.

Una investigació portada acabo en la cova de Wonderwerk, que té un llarg historial en el que a ocupació humana es refereix, ha posat de manifest que el domini del foc va ser anterior del que pensàvem fins avui. Sembla ser que ja els Homo Erectus podrien haver començat a fer ús del foc en el seu moment a dia. El treball ha sortit publicat en Proceedings of the National Academy of Sciences sota el títol Microstratigraphic evidence of in situ fire in the Acheulean strata of Wonderwerk Cavi, Northern Capi province, South Africa.

La Cova Wonderwerk a Sud-àfrica

El que el grup d’antropòlegs ha trobat són restes microscòpiques de cendra que semblen ser de fusta, al costat d’aquestes restes, s’han trobat també resta d’animals així com eines de pedra. Tot això s’ha trobat en un estrat que té una antiguitat d’1.000.000 d’anys, i per tant ara sabem que l’ús del foc va haver d’haver-se produït com a més tard per a aquesta data, és a dir,  
sembla que comencem a usar el foc uns 300.000 anys abans del que es pensava fins al moment