Casal d’estiu!

L’horari programat per al casal d’estiu és el següent:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9:00 – 9:15

Arribada, escalfament i posar patins

Arribada, escalfament i posar patins

Arribada, escalfament i posar patins

Arribada, escalfament i posar patins

Arribada, escalfament i posar patins

9:15 – 11:00

Patinatge

Patinatge

Patinatge

Patinatge

Patinatge

11:00 – 11:15

Estiraments

Estiraments

Estiraments

Estiraments

Estiraments

11:15 – 11:45

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11:45 – 12:30

Activitat

Piscina

Dansa

Piscina

Jocs en anglès

12:30 – 13:15

Activitat

Activitat

Gimcana

* Horari estàndard que podrà ser modificat.