OBRES DE MANTENIMENT

Tal i com varem fer l’any passat, enguany també hem previst (i hem començat a executar) unes obres de manteniment del local social. Pensem que poc a poc podrem anar-lo millorant per poder-ne gaudir millor i per poder-hi encabir millor les activitats que s’hi fan (que cada dia són més).
S’arrebossaran parets exteriors molt deteriorades per evitar humintats, es canviaran finestres molt malmeses,