Aprovats 24 plans de reestructuració i reconversió de la vinya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha anunciat aquest matí que ha aprovat un total de 24 plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya la campanya 2011-2012. Les mesures de reestructuració i reconversió de la vinya “busquen augmentar la competitivitat dels productors vitivinícoles, afavorir la modernització de les explotacions vitícoles, i  reforçar l’estructura del sector”. S’afegeix que “per tal de consolidar el teixit social de les zones vitícoles, la conservació del medi ambient i l’establiment de mesures competitives, es fa necessari continuar amb la modernització de les explotacions vitícoles mitjançant els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya”. Per a la campanya 2011-2012, s’han acollit als plans de reestructuració  i reconversió de la vinya un total de 1.270 viticultors i sol·liciten 1.945 hectàrees de reestructuració i 212 de reconversió. Els ajuts que preveu l’Ordre AAM/4/2012, de 16 de gener, per la qual es convoquen els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2011-2012 es poden sol·licitar des d’ara i fins el dia 7 d’abril i estan finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. Val a dir que només són auxiliables per a l’ajut les accions que s’hagin previst en el pla. Les superfícies acollides al pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya han de romandre en cultiu durant un període mínim de deu anys comptat des de la campanya següent a la d’execució de la mesura; i als efectes de l’ordenació que preveu l’esmentada Ordre.