EL CAP DE LA VILA CAP A 1910

Presentem avui aquesta magnífica fotografia del Cap de la Vila de Sitges, cap a l´any 1910 aprox. Ens podem fixar en l´avillament que duien les senyores, sembla que sigui un dia de festa, i podem copsar com aprofitaven les parets de les cases per a posar-hi anuncis, la casa on hi surt l´anunci seria enderrocada uns anys més tard per edificar-hi l´actual edifici del rellotge, la casa Bartomeu Carbonell, acabada de fer el 1914, i després de que és decidis de reorientar la plaça ja que en un principi es volia engrandir just per aquell costat, cosa que al final no succeï i va quedar tal i com avui dia la coneixem…