NO HA ESTAT POSSIBLE

No ha estat possible, finalment  ahir El Vendrell no va poder entrar a  formar part de l’Associació de Municipis per la Independència tot i que la moció es va aprovar per majoria simple, el requisit per part de l’associació de municipis és que s’ha  d’aprovar per majoria absoluta, 11 vots a favor en el nostre cas. El resultat de la votació va ser 9 vots a favor (5 CIU, 3 PSC i 1 JpV) , 5 en contra (1 PSC, 3 PxC, 1 PP)  i 5 abstencions (3 PSC, 2 PxC).

Era una bona oportunitat per poder fer un pas endavant pel nostre municipi i pel nostre país. Ara desprès del dia d’ahir, ens toca continuar tirar endavant, i des de la coalició de Junts pel Vendrell continuarem fent passes endavant en aquest sentit. Volem avançar per  continuar defensant  la nostra llengua, per mantenir la nostra cultura, la nostra identitat i del nostre dret a decidir com a ciutadans que som  del Vendrell i de Catalunya. Creiem que l’associació és una nova eina molt bona per treballar pel nostre poble i aconseguir alguns dels objectius reflectits a l’estatut.

Actualment hi ha més de 200 municipis adherits a aquesta associació, pobles petits, capitals de comarca i capital de província. Com més siguem més força tindrem per defensar els nostres drets.

Moltes vegades fem servir la figura del Pau Casals, vendrellenc universal, amb la seva vessant musical, però vull recordar que el mestre va portar fins a les últimes conseqüències el fet de defensar Catalunya, comprometent-se a no tocar en públic fins que Catalunya recuperes les seves llibertats. Fa 40 anys d’aquell emocionant discurs a la ONU on va dir: “Sóc català, Catalunya va tenir el primer parlament democràtic molt abans que Anglaterra. I fou al meu País on hi hagué les primeres nacions unides”…des d’aleshores , les coses no han canviat massa i a nosaltres ens toca fer passos endavant.

El Vendrell no ens podem quedar al marge, que no ens diguin que reneguem del llegat del mestre en quan a catalanitat i avançar cap a l’autogovern del País.

Gràcies a tots.