ABOI ABOI

-Van venir boi cent persones!
-Aboi ho aconsegueixo!
Boi o aboi (fins i tot s’ha trobat escrit avoi) equival al gairebé normatiu. Per la força que té l’estàndard, que no l’inclou al Diccionari, aquesta expressió tan nostrada està perdent espai vital en la llengua.
Tot i així, es té constància del seu ús a les zones de Manresa, Cardona, Calaf, Segarra i Camp de Tarragona, segons el Diccionari català-valencià, balear, i a la part més occidental del Baix Llobregat, tocant al Penedès, segons he pogut sentir personalment. 
Curiosament, a Menorca es fa servir boni en els mateixos contextos.

És una llàstima que es perdin aquestes expressions tan genuïnes. Però, bé, és el preu que s’ha de pagar per mantenir la llengua unida!