DVD DE REGAL

I com que estem d’estrena i hem de promocionar la nova criatura, amb la primera entrega, de regal, un DVD catàrtic del lingüista i professor de la UAM (Universitat Autònoma de Madrid) Juan Carlos Moreno Cabrera. 
Hi ha vida més enllà dels murs que ens envolten!