L’ACAPS Wilaia Alt Penedès en una manifestació a Madrid

L’ACAPS Wilaia Alt Penedès ha participat en una manifestacióa Madrid a favor del poble sahrauí, el passat 12 de novembre, organitzada perla Coordinadora Estatal d’Associacions Solidàries amb el Poble Sahrauí. “Amb ellema El Marroc culpable i Espanya responsable”, junt amb milers demanifestants, la delegació de l’ACAPS Wilaia Alt Penedès ha cridat  denunciant al Marroc per la violació contínuadels drets humans al Sàhara Occidental i s’ha reclamat que es respectin lesresolucions de l’ONU, i s’ha denunciat l’Estat espanyol pel seu suportincondicional al Marroc.

El conflicte del Sàhara Occidental perdura des de fa 36 anys,però aquest any, a més, coincideix en el segrest de cooperants i amb el primeraniversari del desmantellament violent del campament de Gdeim Izik i la sagnantrepressió.
L’ONU ha de complir amb la seva obligació de fer respectarla legalitat internacional al Sàhara Occidental i resoldre un conflicteexistent. És una vergonya que l’exèrcit marroquí segueixi ocupant un territorique va envair per la força, negant-se a complir les resolucions aprovades pelConsell de Seguretat i pretenent senzillament annexionar-se el territori.

Fa exactament 20 anys es va signar l’alto el foc, posant fia una guerra de 16 anys amb el Marroc. A la població sahrauí se’ls va prometreun referèndum d’autodeterminació que mai s’ha dut a terme. Mentrestant, més de160.000 sahrauís viuen encara en camps de refugiats al desert algerià i laresta de la població sahrauí pateix la violència i els abusos d’una ocupació il·legalque a més espolia la riquesa del seu territori.

L’Estat espanyol, com a potència administradora, tél’obligació jurídica de promoure l’exercici del dret a la lliure determinaciódel poble sahrauí i no pot romandre impassible davant el que està succeint. Hade dur a terme tot tipus d’iniciatives perquè es compleixin els acords del’alto el foc, i que finalment es materialitzi la lliure determinació del’última colònia d’Àfrica. Vint anys és molt temps, però encara no és massatard per aplicar les lleis internacionals i donar una solució pacífica a aquestconflicte. Ha arribat l’hora de permetre que el poble sahrauí decideixilliurement el seu futur.