Lleure Agrari a La Vanguardia


El passat divendres 30 de setembre La Vanguàrdia de Tarragona va publicar un reportatge sobre horts urbans, on em van entrevistar. Aquí teniu els enllaços, en pdf: 1, 2 i 3.

El document, redactat pel periodista Jordi Baró, supera l’enquadrament habitual en temàtica d’horticultura urbana, fent un recorregut per múltiples experiències en aquest camp. El fenòmen és certament complex, dinàmic, en constant evolució, i això queda prou reflectit en el reportatge.

Una diversitat de formes i pràctiques que ens aboca a tot un seguit de qüestions: què representen en realitat els horts urbans? Per què experimenten aquest boom? Com és que col·lectius tant diversos s’hi han interessat? Per què pren formes tant diferents i de tant ràpida evolució? Qüestions poc resoltes fins el dia d’avui, i de difícil abordatge. Com si la seva resposta es reservés pel futur…