Centre Cívic a l’escorxador: què passa amb els equipaments culturals?

Mentre bona part dels equipaments culturals municipals romanen desaprofitats o resten en l’oblit. L’Ajuntament es gasta 750.000€ a l’Escorxador, que no soluciona el problema de manca d’espais perquè ningú s’ha preocupat de les necessitats reals de les entitats.

Nosaltres, Convergència i Unió Gelida, pensem que cal tenir una política cultural clara: donar suport i projecció a les entitats reactivant el Patronat de Cultura i elaborant el Pla Local d’Equipaments Culturals.