ICV vol que compagini l’escola universitària i la nova residència

  • Els ecosocialistes es mostren sorpresos per la ubicació de l’Escola Universitària
  • Recorden que la seva aposta era fer de l’INCAVI una residencia per a la gent gran.
  • Valoren com a positiu ‘en línies generals’ el projecte d’escola vitivinícola.

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) indispensable que el govern municipal ‘compagini’ el projecte d’escola universitària vitivinícola i el projecte de nova residència per a persones grans. Segons explica el regidor vilafranquí, Bernat Villarroya, ‘el projecte d’escola vitivinícola, és en línies generals, positiu perquè pot resultar fructífer per un sector econòmic clau la nostra comarca’ però apunta que ‘des d’Iniciativa hauríem apostat per un centre públic, no pas privat’, perquè d’aquesta manera no es privatitzaria un terreny municipal i el preu dels estudis ‘no seria tan elevat perquè el fixaria la Generalitat’, alhora que ‘hauríem prioritzat les negociacions amb alguna Universitat especialitzada en la matèria, com per exemple la Rovira i Virgili, per tal de crear sinèrgies acadèmiques’.

En relació al projecte municipal de residència per a persones grans, la portaveu d’ICV, Aida Girona, indica que la nova residència d’avis és necessària per Vilafranca i té una gran repercussió social com posen de manifest les estadístiques de població i la mobilització ciutadana, amb milers de signatures recollides. Per aquest motiu, des d’ICV s’ha vist amb certa sorpresa que, ‘de cop i volta’, l’alcalde plantegi ara ubicar l’escola vitivinícola al terreny on està administrativament prevista la residència d’avis. En aquest sentit, Villarroya recorda que ‘fa quatre anys ICV vam proposar situar allà la residència perquè aquell és el terreny de propietat municipal més cèntric de que és disposa, i una residència de qualitat considerem que ha ser ben accessible perquè els avis i àvies puguin mantenir el contacte quotidià amb la Vila’. Villarroya afegeix que, aquesta era una proposta raonada i per això va ser incorporada a un pressupost que van aprovar quatre dels sis grups municipals de l’Ajuntament.

Des d’ICV ha deixat clar que no tenen cap inconvenient a estudiar qualsevol altre emplaçament cèntric per la nova residència d’avis però adverteixen que ‘el que no acceptem és que continuïn aturant la nova residència i es tornin a perdre 4 anys’. Per ICV doncs, és indispensable compaginar l’escola vitivinícola amb la nova residència d’avis, pel que, segons indiquen, el govern municipal pot concretar un altre emplaçament per la residència ‘sempre que resulti igual d’adequat i no requereixi de tràmits urbanístics que l’alenteixin’, o bé pot ubicar la seu de l’escola vitícola en un altre espai que sigui adequat, ja que l’argument d’utilitzar l’edifici antic perquè té algun laboratori ‘no és gaire determinant si tenim en compte que el mateix INCAVI és va mudar ja fa anys a unes noves instal·lacions precisament perquè les antigues havien quedat obsoletes’.

En tot cas els i les representants d’ICV manifesten que el seu grup acceptarà qualsevol solució que plantegi el govern que, d’una banda, permeti la implantació de la nova escola vitivinícola i, d’altra banda, ‘no suposi continuar endarrerint encara més en el temps la nova residència d’avis ni col·locar-la allunyada del centre’ ja que, en aquest darrer cas, conclouen, si que seran bel·ligerants.