PUIGDÀLBER PLE EXTRAORDINARI 31 DE GENER DE 2011

Avui dia 28 de gener de 2011 s’ha publicat finalment, la convocatòria al Ple de l’Ajuntament de Puigdàlber pel proper dia 31 de gener de 2011, a les 18,30 h a la sala de Plens, segons l’ordre del dia que consta a la convocatòria que podeu consultar seguidament, procedent de la pàgina web de l’Ajuntament:

http://www.puigdalber.org/upload/documents/Convocatoria%20Ple%20extraordinari%2031%20gener%202011.pdf

1.- El nostre grup va presentar al·legacions contra l’aprovació dels comptes del 2009, no per la estricta aprovació, que sens dubte ha de semblar correcta, sinó per les manifestacions del senyor alcalde sobre una presumpta factura falsa i unes devolucions de l’anterior alcalde. Cap de les dues coses s’ha solucionat i per tant, és obligació de l’equip de govern retirar les manifestacions o solucionar definitivament el tema, atès que involucra a terceres persones de forma totalment difamatòria i denunciable. No es pot acusar irresponsablement sense assumir les consequències de tal acusació.

2.- Pel que fa a l’aprovació dels pressupostos per l’exercici 2011, també s’han presentat al·legacions per part del nostre grup, però no han estat resoltes abans del Ple. Entenem que és un pressupost irreal i fictici, atès que introdueix ingressos provinents de venda de parcel·les en uns temps molt dolents per fer-ho, el que significaria una malversació del patrimoni municipal.

Per altra banda, introdueix el pagament del voladís de la Sala sense cap partida per fer-ho, atès que l’import de la factura NO APROVADA és de més de cent mil euros, quan la companyia d’assegurances només en paga vint mil… en manquen  vuitanta mil del pressupost ordinari (la veritat és que en el pressupost només consten 10 € , el que significa que encara estan negociant la contractació il·legal feta per Davida Masdeu de l’IUP).

També recull el pressupost la pujada de l’impost sobre béns immobles (IBI) que l’equip de govern va dir que quedava congelat i resulta que NO ES CERT.

4.- És dona compte de la valoració dels llocs de treball. Interessant en aquest punt, veure les avantatges i la dedicació de les noies de la Llar d’Infants que ja tenen un trienni tot i les problemàtiques que comporta la seva dedicació i professionalitat  en el tracte dels infants i la relació amb els pares i mares de la població, tot relacionat amb el nombre d’infants que la ocupen i que fan tant i tant rendible aquesta Llar  amb els impostos de tots.

En tractar-se d’un nou ple extraordinari, tampoc hi ha precs i preguntes.

Segons la nostra apreciació com a grup, no entenem massa aquesta pressa en aprovar tantes coses a corre-cuita i la convocatòria continuada de plens extraordinaris, a no ser que el grup de l’IUP necessiti demostrar que està fent quelcom  i que d’aquí a poques setmanes ja no podrà comptar amb la complicitat necessària del senyor Harald Ebinger atesa la proximitat de les eleccions municipals del dia 22 de maig i per això vol aprovar-ho tot en el més breu termini possible per presentar una  inexistent acció de govern.

Convidem a tothom a assistir al Ple del dia 31 de gener a les 18,30 h., tot i que sembla que aquesta hora sigui fet expressament per tal que NO HI PUGUIN ASSISTIR els regidors que treballen sense dedicació ni exclusiva ni parcial i per descomptat, per tal que no hi pugui assistir públic interessat que treballa en horari partit com la majoria de mortals que treballen.

 Grup CiU a l’Ajuntament de Puigdàlber