VINYES DE CAN BATISTA

Vinyes a Can Batista (Subirats) desprès d’una gran tormenta
i una vegada relitzada la verema.

Els primers assentaments al municipi de Subirats són antiquíssims, probablement anteriors al neolític. Els assentaments íbers són els primers que esdevenen estables i importants. Els seguirà l’etapa romana i visigoda fins a l’entrada dels sarraïns al segle VIII. No fou fins dos-cents anys més tard que la plana es repoblà de nou.
El primer foratge data de 1358 i diu que el Castell de Subirats pertany a Ramon de Riu-sec i s’hi compten 142 focs que equivalen a 639 habitants. Al segle XV hi hagué una reducció de la població a la meitat degut a les epidèmies i a l’emigració cap al regne de València i Mallorca. Fins al segle XVII hi ha poca informació degut a la pèrdua d’arxius durant la Guerra Civil.
Se sap que hi hagué moltes morts degut a la guerra de successió. L’any 1764 la Parròquia de Sant Sadurní de Subirats es va separar del municipi, passant-se a dir Sant Sadurní d’Anoia. Novament la guerra del francès suposà una important davallada demogràfica per al municipi. Al Segle XIX és quan els pobles creixen més i adopten l’actual fisonomia. L’any 1887 Subirats va assolir els 3194 habitants.
L’envestida de la fil·loxera, al contrari del que es pot pensar, no va fer minvar gaire la població i no fou fins la Guerra Civil que es constata una nova davallada demogràfica. Amb l’arribada de la democràcia i sobretot a partir dels anys noranta, el municipi experimenta un creixement general de la població.