Resolucions del #debatagrari

llenaEl 14 d’abril del 2010 es va dur a terme un debat monogràfic sobre el sector agrari català, en el que la majoria dels Diputats al Parlament de Catalunya varen aprovar un centenar de resolucions, 4 mesos mes tard, més de 70 ja estan en desenvolupament per part del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Pel que fa a les resolucions prioritàries d’acord amb els criteris del DAR i de les organitzacions agràries, jo destacaria:
1. Control i sanció sobre les normes del mercat.
2. Prioritat i màxim ajut pels grups de professionals en transformació i comercialització.
3. Normes de venda directa e impuls de les xarxes de proximitat.
4. Marca de producte alimentari d’origen català de qualitat.
5. Recerca de mètodes alternatius a la reducció a la caiguda de fitosanitaris i medicaments veterinaris.
6. Sistema de pesatge i canals porcines.
7. Modificació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013.
8. Pla estratègic agroalimentari d’R+D+i.
9. Formació continua dels professionals per compte propi.
10. Pla Estratègic Nacional de Suport a l’Agricultura i l’Alimentació (PENSAA).
Com ja sabeu vaig intentar aportar molta informació durant al entorn d’aquell debat monogràfic, 4 mesos més tard crec que cal que tots el valorem com molt positiu i que també cal que valorem com positiu l’impuls que està donant el DAR a les resolucions parlamentaries.