Què és l’observatori de preus agroalimentaris de Catalunya?

grafico 1L’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya és un òrgan tècnic, consultiu i assessor del DAR, que se centra en els àmbits de la informació, l’estudi, la consulta i l’assessorament en matèria de preus dels aliments. El seu objectiu és aportar la màxima transparència informativa sobre la formació dels preus agraris al llarg de totes les etapes de la cadena alimentària, des de l’origen al consumidor. Així mateix, amb la seva creació es pretén afavorir el diàleg entre els diferents agents que intervenen en la cadena, a fi de flexibilitzar postures i cercar les possibles sinergies que puguin beneficiar al conjunt dels integrants de la mateixa.

Per primera vegada a la història, més de trenta persones representants de tots els graons de la cadena alimentària, des de la producció, distribució, transformació, mercats i consumidors, s’asseuen en una mateix taula per intercanviar informació i donar transparència a tota la cadena de valor, des de la sortida del producte del camp fins a l’arribada a taula.

Aquest observatori serà capaç de posar blanc sobre negre en com es va generant el preu del producte, i a més, al DAR també està treballant en la creació d’un Codi de Bones Pràctiques Comercials, i ja es disposa de observatoris sectorials com el de la llet, vinya i vi, fruita fresca, i porcí que s’articulen a l’entorn del observatori de Preus.

Estic segur que a mig termini eines com els observatoris ens ajudaran molt i molt en la formació de preus i en les estratègies per ser capaços de produir més i millors aliments, sans, segurs, de proximitat, a un preu raonable i en el que tota la cadena alimentària s’hagi guanyat la vida dignament.