AREA METROPOLITANA?

Escoltava els quatre presidents de diputació al programa “Àgora” i, quan ja quasi m’adormia veient tanta inconsistència i demagògia, m’han vingut dues preguntes al cap. Primera. En que reduirà l’administració la posta en marxa d’aquestes vegueries? Segona, i més cabdal. Què és Barcelona?
La primera m’havia quedat contestada quan ha aparegut per pantalla que els sis mil [...]