Sabies que… (gener 2010)

Sabies que …
L’Ajuntament de Gelida, degut a no complir els principis d’estabilitat pressupostària, s’ha vist obligat a presentar i aprovar un Pla Econòmic Financer per als propers 3 anys, sota tutela de la Generalitat, i tot això degut a les imprevisions, errades en les prioritats, manca de capacitat de gestió i poca responsabilitat en els comptes durant els últims exercicis de l’actual Govern.

Sabies que …
L’aplicació d’aquest Pla Econòmic Financer, representa una congelació de totes les despeses ordinàries de l’Ajuntament pels anys 2011 i 2012 i això inclou els bens i serveis que dóna l’ajuntament als convilatans, i una menor inversió de quasi bé el 70% els propers 3 anys, aplicant-hi una retallada dels 3.600.000 de l’any 2010 als 1.600.000 previstos el 2012.

Sabies que …
El deute de l’Ajuntament de Gelida, ha passat dels 3.500.000 € a dia 31.12.2007 als aproximadament 4.400.000 € el dia 31.12.2009, xifra que podria superar els 5.000.000 € quan finalitzi l’any 2010, i més tenint en compte que haurà de demanar un nou crèdit de 1.500.000 € per poder fer front a les inversions previstes aquest any.
Sabies que …
Ara es posa plenament de manifest el que CIU ja ve dient des de fa temps, i és que el Govern municipal no ha fet bé les coses; la realitat de les dificultats financeres de l’Ajuntament aflora en el pitjor moment i creiem que el Govern actual no té cap credibilitat per afrontar la situació amb garanties d’èxit i atorgant confiança als ciutadans.

Sabies que …
Des de CIU creiem que calia un pressupost amb una visió més realista, ambiciosa i responsable, apostant per unes bases sòlides contra la crisi i una gran aposta social, fets que l’actual Govern municipal socialista sempre predica, però que normalment mai practica, i com a prova, el mínim nivell de compliment de les partides dedicades a aquests capítols de benestar social i promoció econòmica l’any 2009.
Sabies que …
La gent de CIU pensem que aquest darrer pressupost que gestionarà íntegrament l’actual Govern socialista, no és en absolut responsable, que no serveix per fer front a l’actual crisi i, pitjor encara, hipoteca greument la capacitat de resposta del nostre Ajuntament a les necessitats actuals i futures de tots els gelidencs i gelidenques.