Ley de Economía Sostenible

Els darrers mesos no han estat fàcils per cap govern, i crec que encara menys pel govern del Español. Cada anunci de mesures per pal·liar els efectes de la crisi ha estat   altament criticat pels mitjans de comunicació; i l’oposició del Partit Popular ha preferit    desgastar al govern que sumar esforços per sortir de la crisi.

El govern Zapatero vol canviar el model de creixement; crec que és lícit i molt necessari. En el programa electoral del 2004 ja era un compromís i ara després de dos anys de crisi, s’aprova pel govern la llei d’economia sostenible i aviat començarà el termini de debat amb ponències, esmenes i transaccions al congres dels diputats que ajudarà a complementar-la.

urbanismo-gruasRepassant una mica les propostes de la llei, trobo que la música sona be: proposa que canviem la base de la producció i l’activitat econòmica d’un país que durant molts anys ha viscut principalment de la construcció i que ens orientem més en la investigació, formació, transferència tecnològica, qualitat; tot això amb més respecte mediambiental i eficiència energètica per combatre el canvi climàtic. L’objectiu final és crear més i millor ocupació i sobretot amb més valor afegit.

El meu gran dubte és si tot això es pot fer només amb una llei que recull  actuacions que evidentment totes elles sumen, però potser no seran suficient per tombar la balança. Segur que les mesures seran més fermes si neixen reforçades per una llei, però tinc la sensació que per canviar l’economia d’un país calen moltes més coses i més potents que aquesta llei no contempla.

En definitiva són moltes les actuacions que les empreses, sindicats, administracions i societat en general hem de fer millor per ser mes competitius, sostenibles i sobretot capaços de produir amb valor afegit. Segur que seguirem parlant d’aquesta llei i espero que puguem aportar propostes que ens ajudin a millorar-la o complementar-la, si no es així el govern haurà posat en marxa un objectiu de gran volada i no complirà amb els desitjos que molts esperem.