La fil·loxera del totxo

De tots és sabut que les exportacions de vins del Penedès durant el segle XIX van suposar una eufòria que va modificar profundament el nostre país, des de l’economia fins al propi paisatge. La gran demanda d’ultramar va fer que es plantessin vinyes a qualsevol lloc que permetés arrenglerar 4 ceps, especialment quan la fil·loxera [...]