Gelida disposa ja d’un Casal de la Gent Gran

Caixa Penedès traspassa la gestió del Casal d’Avis a l’Ajuntament

Donada l’actual crisi, el Banc d’Espanya recomana a les diferents Caixes una sèrie de mesures per que puguin fer front a l’actual situació , obligant-les a fer fortes dotacions per reforçar la seva solvència, retallant d’aquesta manera el benefici i els recursos a destinar a Obra Social, hem de pensar que les Caixes no tenen l’obligació a destinar una quantitat determinada a Obra Social, la legislació obliga únicament a destinar el 50% dels beneficis a reserves, amb la resta els poden destinar tant a reserves com a Obra Social.

Aquest últim punt és molt negatiu per a tots els ciutadans beneficiaris de les Obres Socials de les Caixes, però necessari per a la pròpia supervivència de les mateixes. L’esperit de les Caixes, a diferència dels Bancs, és l’Obra Social, però en temps de crisi l’esperit es dilueix.

Caixa Penedès, l’any 2008 tenia un pressupost de 12.000.000€ per a Obra Social i per aquest 2009 s’ha vist obligada a retallar-lo en un 21,1%.

La gent gran de Gelida no ha de patir, l’ Ajuntament agafa el relleu a Caixa Penedès en l’esperit de la gestió del Casal d’Avis, per poder seguir oferint el mateix servei i en tot cas millorar-lo, ja que en podran gaudir tots els jubilats de Gelida, en aquest sentit, és una bona notícia. Ara, el més important és saber gestionar i planificar de cara el futur aquest nou espai municipal, per que representi un pas endavant tant quantitatiu com qualitatiu i del que en puguin gaudir el major nombre de gelidencs i gelidenques. El grup municipal de CIU col·laborarà de manera responsable i vetllarà en tot moment per que sigui així.