Sabies que… (abril 2009)

Sabies que…
El govern socialista a l’ajuntament porta demanats en l’actual mandat i en concepte de crèdits a llarg termini i pòlisses de tresoreria, més de 1.350.000 € fent que el deute viu de l’ajuntament sigui ja superior als 4 milions d’euros, això fa que avui dia, Gelida sigui el municipi de la comarca més endeutat per habitant (quasi 620 € per càpita), i el 52è dels 311 municipis de la província de Barcelona. ¿Aquest és el govern responsable tal com hem d’escoltar a cada Ple, com si ells mateixos es necessitessin convèncer ?

Sabies que…
Els projectes que en el seu moment presentà l’Ajuntament de Gelida (nova biblioteca, centre cívic escorxador, enllumenat públic, pavimentació i enllumenat del Puig i la Valenciana, escales mecàniques), tenen subvencions per part de la Generalitat i la Diputació per un total de 2,2 milions d’euros, mentre que el cost total d’execució d’aquests projectes és de 5,3 milions d’euros. Considerant el molt alt nivell d’endeutament de l’ajuntament, serà molt difícil de poder-los realitzar i fins i tot iniciar en aquest mandat. ¿És aquesta la bona planificació del govern municipal socialista ?

Sabies que…
La principal inversió contemplada en els pressupostos d’aquest any 2009 són les escales mecàniques. Un projecte que, en l’actual situació, no és avui dia una prioritat, ni una oportunitat, ni tampoc compleix amb la necessària idoneïtat : hi ha opcions més vàlides i econòmiques, el nivell d’endeutament i la situació financera de l’ajuntament fa que no sigui el moment més oportú per gastar-se així aquests 120 milions de les antigues pessetes i, finalment, no són idònies pel que representen de poc eficients i amb uns elevats costos de manteniment i assegurances.

Sabies que…
Els Fons Estatals d’Inversió Local (FEIL), són una mesura tardana per lluitar contra la crisi econòmica i l’alt nivell d’atur, que no deixen de ser mesures conjunturals per rebaixar temporalment el nombre d’aturats i fer molta obra pública però que, davant la greu situació, el que convindria als ajuntaments i per reactivar l’economia, són mesures estructurals fermes i de gran i llarg abast. L’ajuntament de Gelida, destinarà aquests fons a obres necessàries però conjunturals, i desaprofita una immillorable ocasió per encarar projectes estructurals més importants i prioritaris i que millorarien la nostra qualitat de vida.

Sabies que…
El govern municipal socialista ens fa pagar a tots els gelidencs i gelidenques aquesta crisi, tal i com argumentava l’alcalde en el Ple dels Pressupostos referint-se als ingressos municipals : “… aquest any hi haurà un component negatiu en base a la davallada de recaptació de l’Estat de diferents tributs, però d’altre banda hi haurà un efecte positiu com a conseqüència de l’increment dels tributs propis de l’Ajuntament de Gelida produïda l’any 2007 i 2008…”. D’això se’n diu a casa nostra : “cornuts i pagar el beure”.

Sabies que…
El pressupost municipal 2009 aprovat pel grup socialista, no presenta cap projecte que sigui il•lusionador, li manca coherència i no és realista per convèncer a ningú i, a més, és palesa la poca responsabilitat del govern municipal socialista per gestionar-lo i executar-lo mínimament. El d’aquest any, és un pressupost de crisi i no pas un pressupost per fer front a la crisi, i no és això del que es tractava. En resum, el govern municipal socialista no ha imaginat noves propostes , no ha gestionat bé els minsos recursos dels que disposa, i no té cap capacitat de lideratge.