Ple dels Pressupostos Municipals 2009

L’equip de govern socialista portava a Ple els pressupostos municipals per l’any 2009 el proppassat dia 16 d’abril, aconseguint així batre el seu propi rècord de tardança en la seva presentació i aprovació.

Tot i els compromisos que el mateix alcalde prengué en el darrer Ple de pressupostos l’any 2008, un cop més, cal dubtar de la responsabilitat i capacitat de gestió de l’actual govern municipal al presentar els pressupostos corresponents a aquest any, encara més tard que en l’anterior exercici.

El pressupost aprovat per l’Ajuntament és de 10 milions d’euros pel 2009, i presenta des del punt de vista tècnic i documental, una estructura estrictament i, diríem també que funcionarialment, molt correcta –temps n’han tingut, faltaria més-. El total d’ingressos ordinaris és suficient per finançar les despeses ordinàries i l’amortització dels préstecs, i es compleix el principi d’equilibri econòmic del pressupost no financer, malgrat ja es veu a primer cop d’ull que el nivell d’endeutament és molt elevat.

Ara bé, analitzant en detall aquests pressupostos podem veure que, el deute viu de l’ajuntament és ja superior als 4 milions d’euros, això fa que avui dia, Gelida sigui el municipi de la comarca més endeutat per habitant (quasi 620 € per càpita). Veiem també com la principal inversió contemplada en els pressupostos d’aquest any 2009 són les escales mecàniques, un projecte que avui dia no és una prioritat, ni una oportunitat, ni tampoc compleix amb la necessària idoneïtat: el nivell d’endeutament i la situació financera de l’ajuntament fa que no sigui el moment més oportú per gastar-se així aquests 120 milions de les antigues pessetes. Finalment, és clar que el govern socialista ens vol fer pagar la crisi a tots els gelidencs i gelidenques, tota vegada que, tal com diu l’alcalde: “els menors ingressos que rebrem de l’Estat, queden més que compensats per l’increment dels tributs propis de l’Ajuntament de Gelida produïda l’any 2007 i 2008…”.

En resum, el pressupost municipal 2009 aprovat pel grup socialista, no presenta cap projecte que sigui il·lusionador, li manca coherència i no és realista per convèncer a ningú i a més, és palesa la poca responsabilitat del govern municipal socialista per gestionar-lo i executar-lo mínimament.